Torna

A l'abast

JOB, STUDIES, PROFESSIONS

ENGLISH CATALAN ÀUDIO

Today is a working day. Today is a holiday.

Avui és dia feiner. Avui és dia festiu.

I’m on holiday. I’m going to work.

Faig vacances. Vaig a fer feina.

I work as a hairdresser. I work as a
waiter. I work as a waitress.

Faig feina de perruquer. Faig feina de perruquera. Faig feina de cambrer. Faig feina de cambrera.

I work from home. I work with my
laptop.

Faig teletreball. Faig feina amb el portàtil.

I haven’t got a job. I’m unemployed.

No tenc feina. Estic a l’atur.

I’m looking for a job. I need a job.

Cerc feina. Necessit una feina.

I’m a trader. I’m a teacher. I’m a farmer.

Som comerciant. Som professor. Som professora. Som pagès. Som pagesa.

I study Catalan. I study French. I study
Spanish. I study German. I study
English.

Estudii català. Estudii francès. Estudii espanyol. Estudii alemany. Estudii anglès.

I study mathematics. I study
psychology. I study chemistry. I study
philology. I study law.

Estudii matemàtiques. Estudii psicologia. Estudii química. Estudii filologia. Estudii dret.