Torna

A l'abast

Пояснения относно начините и символите, използвани в материала

Една от характеристиките на каталонския език е съвместното съществуване на две форми на определителния член: el pa, es pa (“хлябът“); la casa, sa casa (“къщата“). Първият е най-общ; вторият е
най-често срещан в разговорния език на Балеарските острови и Питиуските острови и в някои анклави на Коста Брава в Каталония. Въпреки това, използването на члена es/sa не изключва el/la, който е
единственият възможен пред много думи и изрази: la mar („морето“), el món (“светът“), són les dues (“два часа е“) и т.н.


В официалния език се използва само определителният член el/la. Това е системата от членове, която е включена в “A l’abast“, тъй като системата на разговорния език е доста по-сложна и има някои местни
вариации. Контактът с неформалния език ще помогне на внимателнияnпотребител да се запознае с използването на системата за членуване, типична за разговорния език.

От друга страна, този материал е разработен от алтернативни или изключващи се езикови форми, групирани в различни ситуации на общуване. Също така, формите за мъжки и женски род, както и
наличието на синонимни термини и изрази се обозначава с наклонена черта (/).