Torna

A l'abast

BEREB

Wòlof Català Àudio

—Fan la garaas bi féeté?
—Jege, jege lool. Sori, sori lool.

―On és l’estació d’autobusos?
―A prop, molt a prop. Enfora, molt enfora.

—Ana kàggu gi?
—Ci ndeyjoor. Ci càmmoñ. Ca biir.
Jubal xocc.

―On és la biblioteca?
―A la dreta. A l’esquerra. Al fons. Tot dret.


Damay dem bànk. Damay dem ekkol.

Vaig al banc. Vaig a l’escola.

Hopital laa jógé. Farmasi laa jóge.
Sunu kȅr laa jóge.

Venc de l’hospital. Venc de la farmàcia. Venc de ca nostra.

Maa ngi ci mbédd mi. Dama soxla
docktoor. Maa ngi ci kȅr gi.

Som al carrer. Som a cal metge. Som a ca nostra.

dona-pag 12.gif

DEM AK DIKK BI

Wòlof Català Àudio

Dox. Dawal welo. Dawal patin. Dawal
moto. Jȅl oto tukki. Jȅl saxaar tukki. Jȅl
bus. Jȅl metro. Jȅl roplaan. Jȅl gaal. Jȅl
bato.

Anar a peu. Anar amb bicicleta. Anar amb patinet. Anar amb moto. Anar amb cotxe. Anar amb tren. Anar amb autobús. Anar amb metro. Anar amb avió. Anar amb barca. Anar amb vaixell.

Jȅl welo. Jȅl sckuter. Jȅl welo. Jȅl oto.
Jȅl saxaar. Jȅl oto bus. Jȅl metro bi.
Jȅl roplaan. Jȅl bato. Jȅl bato.

Agafar la bicicleta. Agafar el patinet. Agafar la moto. Agafar el cotxe. Agafar el tren. Agafar l’autobús. Agafar el metro. Agafar l’avió. Agafar la barca. Agafar el vaixell.