Torna

A l'abast

ESKARIA ETA ESKAINTZA

parella-pag 11.gif

EUSKARA KATALANA ÀUDIO

—Zer nahi duzu?
—Telefonoz deitu nahiko nuke.

―Què volia?
―Voldria telefonar.

—Zer hartu nahi duk/n?
—Zerbeza bat hartu nahi di(n)at.

―Què vols prendre?
―Vull prendre una cervesa.

—Zenbat balio du honek?
—Berrehun euro balio du.

―Què val això?
―Val dos-cents euros.

—Zenbat zor dizut?
—Bost euro dira.

―Què li dec?
―Són cinc euros.

Kontua, faborez.

El compte, per favor.

Garestia da. Oso garestia da.
Garestiegia da.

És car. És molt car. És massa car.

Merkea da. Oso merkea da. Merkeegia da.

És barat. És molt barat. És massa barat.

Baduzu ogirik? Baduzu egunkaririk?

Que teniu pa? Que teniu el diari?

Jende asko dago. Jende gutxi dago.

Hi ha molta de gent. Hi ha poca gent.

Ez dago inor. Ez dago ezer.

No hi ha ningú. No hi ha res.

Gauza asko dago. Gauza gutxi dago.

Hi ha moltes de coses. Hi ha poques coses.