Torna

A l'abast

BIRAL

afirmacions-pag 7.gif

Wòlof Català Àudio

Waaw. And naa ci. Jubóo nanu ci.

Sí. D’acord. Em sembla bé.

Dȅgg la. Tigi.

És ver. Exacte.

Noo ko bȅggée rekk. Xam naa.

Com vulgui. Ho entenc.

Wax nga dȅgg. Wόor na. Noonu rekk
la mȅna deme.

Tens raó. És clar. Naturalment.

Lu yem rekk. Loolu laa xalaat.

Més o menys. Crec que sí.

NEENAL

negacions-pag 7.gif

Wòlof Català Àudio

Déet, jéggalu. Déet, moo tooñ.

No, em sap greu. No, s’ha equivocat.

Ci genn anam. Mukk ci àdduna.

De cap manera. Mai de la vida.

Du ñu wax. Mȅnul nekk.

Ni parlar-ne. Això és impossible.

Doy na! Doy na sȅkk!

Prou! Ja n’hi ha prou!

JAAXLE

dona-pag 7.gif

Wòlof Català Àudio

Mȅn na nekk. Xayna noonu la.

Per ventura. Tal vegada. Potser sí.

Mu ngi aju ci.

Depèn.

Wamu ma. Xalaatu ma.

No ho sé. No ho crec.