Torna

A l'abast

性质,状态,偏好

parella-pag 8.gif

中文 加泰罗尼亚语 Àudio

我高。我更高。我最高。(说话人为男性)
我高。我更高。我最高。(说话人为女性)

Som alt. Som més alt. Som el més alt.
Som alta. Som més alta. Som la més alta.

我挺好的。我感觉挺好。我非常好。我感
觉非常好。我不太好。我感觉不太好。

Estic bé. Em trob bé. Estic molt bé. Em trob molt bé. No estic gaire bé. No em trob gaire bé.

我饿。我渴。我很饿。我很渴。

Tenc gana. Tenc set. Tenc molta de gana. Tenc molta de set.

我冷。我热。我很冷。我很热。

Tenc fred. Tenc calor. Tenc molt de fred. Tenc molta de calor.

我害怕。我非常害怕。我害怕这个。我非
常害怕这个。

Tenc por. Tenc molta de por. Això em fa por. Això em fa molta de por.

这个简单。这个看上去简单。这个困难。
这个看上去困难。

És fàcil. Sembla fàcil. És difícil. Sembla difícill.

我脖子痛。我腿痛。

Em fa mal el coll. Em fan mal les cames.

我头痛。

Tenc mal de cap.

我发烧。

Tenc febre.

我需要帮助。我需要看医生。我需要救
护车。

Necessit ajuda. Necessit un metge. Necessit una ambulància.

我想散步。我想要散步。

Tenc ganes de passejar. M’agradaria passejar.

我更喜欢去电影院。

M’estim més anar al cinema.

我喜欢。我兴奋/期待。我觉得好笑。

M’agrada. Em fa il·lusió. Em fa gràcia.

我花了很多钱/功夫。我做了很多工作。

Em costa molt. Em duu molta de feina.