Torna

A l'abast

СЕМЕЙСТВО, СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ЖИЛИЩЕ

familia-pag 13.gif

Български Каталонски Àudio

Баща, майка, син, дъщеря, брат, сестра.

Pare, mare, fill, filla, germà, germana.

Дядо, баба, внук, внучка.

Padrí/avi, padrina/àvia, net, neta.

Съпруг/мъж, съпруга/жена,
партньор/ партньорка, половинка.

Espòs/home, esposa/dona, company, companya, parella.

Братовчед, братовчедка, чичо, леля,
племенник, племенница.

Cosí, cosina, oncle/conco, tia, nebot, neboda.

Девер, зълва, зет, снаха.

Cunyat, cunyada, gendre, nora.

Женен съм. Неженен съм. Разведен
съм. Вдовец съм.
Омъжена съм. Неомъжена съм.
Разведена съм. Вдовица съм.

Som casat. Som fadrí. Som divorciat. Som vidu. Som casada. Som fadrina. Som divorciada. Som vídua.

Имам три деца. Имам пет внуци.

Tenc tres fills. Tenc cinc nets.

Вкъщи сме четири братя.

A ca nostra som quatre germans.

Живея в дома на баба ми и дядо ми.
Живея сам. Живея сама.

Visc a cals padrins/avis. Visc tot sol. Visc tota sola.

Живея в апартамент. Живея в къща с
градина.

Visc en un pis. Visc en una casa amb jardí.