Torna

A l'abast

QUALITIES, STATES AND PREFERENCES

parella-pag 8.gif

ENGLISH CATALAN ÀUDIO

I’m tall. I’m taller. I’m the tallest.
I’m tall. I’m taller. I’m the tallest.

Som alt. Som més alt. Som el més alt.
Som alta. Som més alta. Som la més alta.

I’m all right. I feel all right. I’m very well.
I feel very well. I’m not very well. I’m
not feeling very well.

Estic bé. Em trob bé. Estic molt bé. Em trob molt bé. No estic gaire bé. No em trob gaire bé.

I’m hungry. I’m thirsty. I’m very hungry.
I’m very thirsty.

Tenc gana. Tenc set. Tenc molta de gana. Tenc molta de set.

I’m cold. I’m hot. I’m very cold. I’m very
hot.

Tenc fred. Tenc calor. Tenc molt de fred. Tenc molta de calor.

I’m scared. I’m very scared. That
scares me. That scares me a lot.

Tenc por. Tenc molta de por. Això em fa por. Això em fa molta de por.

It’s easy. It looks easy. It’s difficult. It
looks difficult.

És fàcil. Sembla fàcil. És difícil. Sembla difícill.

I have a sore throat. My legs hurt.

Em fa mal el coll. Em fan mal les cames.

I have a headache.

Tenc mal de cap.

I have a temperature.

Tenc febre.

1I need help. I need a doctor. I need an
ambulance.

Necessit ajuda. Necessit un metge. Necessit una ambulància.

I feel like going for a walk. I’d like to go
for a walk.

Tenc ganes de passejar. M’agradaria passejar.

I’d rather go to the cinema.

M’estim més anar al cinema.

I like it. I’m looking forward to it.
I find it funny.

M’agrada. Em fa il·lusió. Em fa gràcia.

It’s very hard for me to do so. That’s a
lot of work.

Em costa molt. Em duu molta de feina.