Torna

A l'abast

Colores

Castellano Catalán Àudio

 Blanco, beige, amarillo, naranja, verde, azul, lila, rojo, grana, marrón, gris, negro.

 Blanc, beix, groc, carabassa, verd, blau, lila, vermell, grana, marró, gris, negre.

 ―¿De qué color es?
 ―Es de color blanco. / Es blanco. Es de color azul. / Es azul.

 ―De quin color és?
 ―És de color blanc. / És blanc. És de color blau. / És blau.

 Me gusta este color. No me gusta nada este color.

 M’agrada aquest color. No m’agrada  gens aquest color.

 Es demasiado claro. No es muy oscuro.

 És massa clar. No és gaire fosc.

Numerales

Castellano Catalán Àudio
Un/uno/una, dos, tres, cuatro, cinco,  seis, siete, ocho, nueve, diez.
 U/un/una, dos/dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu.

 Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte.

 Onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, desset/disset, devuit/divuit, denou/dinou, vint.

 Treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien, mil.

 Trenta, quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta, noranta, cent, mil.

 Medio/media, un cuarto, dos cuartos, una docena.

 Mig/mitja, un quart, dos quarts, una dotzena.