Torna

A l'abast

ENGLISH CATALAN ÀUDIO

In Majorca we say...

A Mallorca diuen…

In Catalan we say...

En català es diu…

How do you say ... in Menorca?

Com ho diuen a Menorca...?

How do you say ... in Catalan?

Com es diu en català...?

Do you know the word used for... in Ibiza?

Saps com ho diuen a Eivissa…?

Do you know how to say ... in Catalan?

Saps com es diu en català…?

In Formentera we say...

A Formentera diuen…

GREETINGS AND COURTESY EXPRESSIONS

dona-pag 4.gif

ENGLISH CATALAN ÀUDIO

Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night.

Hola. Bon dia. Bon vespre. Bona nit.

Good-bye. See you. All the best.

Adeu. A reveure. Que vagi bé.

See you soon. See you later. See
you tomorrow.

Fins aviat. Fins més tard. Fins demà.

—Thank you. Thank you very much.
—You’re welcome.

-Gràcies. Moltes de gràcies.
-De res.

Excuse me. I’m sorry. Sorry about that.

Perdoni. Disculpi. Em sap greu.

Pleased to meet you.

Molt de gust. Tant de gust.

Of course.

Amb molt de gust.

Bon appetit.

Que vagi de gust. Bon profit.

Have fun. Have a good time.

Diverteix-te. Que t’ho passis bé.

Welcome.

Benvingut. Benvinguda.

Just a minute, please. Could you
say that again, please? Slowly, please.

Un moment, per favor. Una altra vegada, per favor. Més a poc a poc, per favor.