Torna

A l'abast

AT, BES BU DELLUSI

Wòlof Català Àudio

—Ñaata at la am? Naata at nga am?
—Am naa fanweeri at ak ñeent.

―Quants d’anys té? Quants d’anys tens?
―Tenc 34 anys.

—Kañ la bés bi nga judduwoon di dellusi?
—Fii ak weer.

―Quan fas els anys?

―D’aquí a un mes.

Ciutadella laa juddóo 2 fan ci mars 1962.

Vaig néixer a Ciutadella el dia 2 de març de 1962.

JAMONO

Wòlof Català Àudio

—Naka la jamono ji bindóo tey?
—Tey jaww ji dafa neex. Tey jawwu ji
neexul dara.

―Quin temps fa avui?
―Avui fa bon dia. Avui fa mal dia.

Dafa sedd. Dafa tàng. Dafa sedd torop.
Tàng na torop.

Fa fred. Fa calor. Fa molt de fred. Fa molta de calor.

Mu ngi taw. Mu ngi taw galaas. Dafa niis.

Plou. Neva. Fa sol.

Asamaan si feeñul. Dafa xiin. Mu ngi talleeku.

Està tapat. Està ennuvolat. Està estirat.

Am na ngelaw. Mu ngi dȅnnu di mellax.

Fa vent. Fa trons i llamps.

Dafa xuy. Jaww ji dafa diis. Dafa wow torop.

Hi ha boira. Hi ha humitat. Fa un temps molt sec.