Torna

A l'abast

Презентація

Ніхто не заперечуватиме, що причини, котрі призвели до публікації двадцять років тому основного посібника для спілкування каталонською мовою A l’Abast, дуже актуальні й сьогодні. Ми і надалі
стараємося досягти тих цілей, яких прагне наше суспільство: повага до мовного та культурного різноманіття як однієї з підвалин функціонування Європи та вивчення каталонської мови як своєрідний
внесок у це світове розмаїття. Отже, наближення нашої мовної спадщини до тисяч людей, котрі щороку нас відвідують, а також тих, хто вирішив тут оселитися, слід розуміти як обов’язок установ Балеарських
островів.


Звісно ж, нам потрібні такі інструменти, як довідник A l’Abast, враховуючи наше тверде бажання заявити про себе у світі та полегшити новим жителям вивчення каталонської мови, поширеної на Балеарських островах, як природний спосіб інтегруватися в нашу спільноту.

Саме тому перевидання цього матеріалу зберігає атмосферу і структуру оригінальної публікації. Було зроблено лише декілька специфічних оновлень, а також внесені деякі необхідні формальні зміни, для того, щоб наблизити його до сучасників. Згідно сучасних вимог, оновлено останній розділ ресурсів для
вивчення каталонської мови та внесені технічні спрощення з додаванням можливості прослуховування текстів. Таким чином, для користувачів стає доступним веб- сайт http://alabast.caib.cat, який включає опцію прослуховування аудіофайлів.

Іншими словами, наміри залишаються такими ж як і в першому виданні: за допомогою фрагментів, які відтворюють звичайні мовні ситуації в повсякденному житті, запропонувати відвідувачам і мешканцям вперше скуштувати нашу мову, щоб полегшити вивчення каталонської та повну мовну інтеграцію.

Miquel Company i Pons
Міністр європейських фондів,університету та культури
Уряд Балеарських островівPRESENTACIÓ

Tothom convindrà que els motius que van empènyer a la publicació, fa vint anys, de la guia de comunicació bàsica en llengua catalana A l’abast continuen ben vigents avui en dia i no han deixat de ser objectius que la nostra societat aspira a assolir: el respecte a la diversitat lingüística i cultural com un dels motors que fa funcionar Europa i l’oferiment de la llengua catalana com la nostra contribució a aquesta diversitat mundial. Donar a conèixer el nostre patrimoni lingüístic tant als milers de ciutadans que cada any ens visiten com als qui decideixen fixar aquí el seu lloc de residència s’ha d’entendre, per tant, com un deure de les institucions de les Illes Balears.


De ben segur que necessitam eines com la guia A l’abast, perquè tenim la voluntat ferma de donar-nos a conèixer al món i de facilitar als nous residents el coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a via natural per integrar-se a la nostra comunitat.


Així, aquesta reedició del material manté l’esperit i l’estructura de la publicació original. Només s’hi han fet algunes actualitzacions puntuals i també modificacions formals —necessàries, d’altra banda— per fer-lo més proper. Com no podia ser d’una altra manera, s’ha actualitzat l’apartat final de recursos per aprendre la llengua catalana i s’ha simplificat tècnicament, d’acord amb els temps que corren, la possibilitat d’escoltar els textos. Així, es posa a disposició dels usuaris el lloc web http://alabast.caib.cat, que inclou l’opció d’àudio.


En definitiva, l’aspiració continua sent la mateixa que amb la primera edició: oferir a visitants i residents, a través de fragments que reprodueixen situacions lingüístiques habituals a la vida quotidiana, un primer tast de la nostra llengua que faciliti l’aprenentatge del català i la plena integració lingüística.


Miquel Company i Pons
Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Govern de les Illes Balears