Torna

A l'abast

EXCLAMATIONS AND OTHER EXPRESSIONS

ENGLISH CATALAN ÀUDIO

All right. I agree with you.

D’acord. Hi estam d’acord.

Good. Very good. Great!

Bé. Molt bé. Que bé!

Everything is all right.

Tot va bé.

Bad. That’s bad!

Malament. Que malament!

A bit better.

Un poc millor.

What a pity! How annoying!

Quina llàstima! Quina ràbia!

That was lucky! What bad luck!

Quina sort! Quina mala sort!

Nonsense! How embarrassing!

Quina bajanada! Quina vergonya!

That’s interesting. That’s strange.
That’s ridiculous.

És curiós. És estrany. És ridícul.

How beautiful! What a nice person!

Que guapa! / Que polida! Que simpàtic!

How ugly! How awful!

Que lleig! Que és d’horrorosa!

How sad! How funny!

Que trist! Que divertida!

Wonderful! Fantastic!

Meravellós! Fantàstic!

Good luck. I wish you the best of luck.

Bona sort. Molta de sort.

Never mind. It doesn’t matter.

És igual. No hi fa res.

It’s ready.

Ja està a punt.

Luckily. Unfortunately.

Per sort. Per desgràcia.

Hopefully.

Tant de bo!