Torna

A l'abast

PREZENTARE

Toată lumea este de acord că motivele care au stat la baza publicării, în urmă cu douăzeci de ani, a ghidului de conversație pentru începători în limba catalană A l’abast sunt încă de actualitate și nu au încetat să fie obiective pe care societatea noastră aspiră să le atingă: respectul pentru diversitatea lingvistică și culturală ca una dintre forțele motrice care fac ca Europa să funcționeze și oferirea limbii catalane drept contribuția
noastră la această diversitate globală. Prin urmare, a face cunoscut patrimoniul nostru lingvistic atât miilor de cetățeni care ne vizitează în fiecare an, cât și celor care decid să-și stabilească domiciliul aici, constituie o
datorie a instituțiilor din Insulele Baleare.


Cu siguranță avem nevoie de instrumente precum ghidul A l’abast, deoarece ne dorim foarte mult să ne facem cunoscuți în lume și să-i ajutăm pe noii rezidenți să învețe limba catalană, care este specifică Insulelor Baleare, ca o modalitate firească de integrare în comunitatea noastră.

Astfel, această reeditare a materialului s-a făcut în spiritul și structura publicației originale. Au fost făcute doar câteva actualizări specifice, precum și modificări formale - necesare, pe de altă parte -pentru a fi cât mai aproape de public. În modfiresc, secțiunea finală privind resursele de învățare a limbii catalane a fost actualizată,iar posibilitatea de a asculta textele a fost simplificată din punct de vedere tehnic, în conformitate cu vremurile actuale. În acest sens, punem la dispoziția utilizatorilor site-ul web http://alabast.caib.cat, care oferă șiopțiunea audio.

La urma urmei, scopul rămâne același precum în cazul primei ediții: să oferim vizitatorilor și rezidenților, prin fragmente care reproduc situații lingvistice obișnuite din viața de zi cu zi, o primă abordare a limbii noastre care să faciliteze învățarealimbii catalane și integrarea lingvistică deplină.


Miquel Company i Pons
Ministrul regional pentru Fonduri Europene, Universități și Cultură
Guvernul Insulelor Baleare

PRESENTACIÓ

Tothom convindrà que els motius que van empènyer a la publicació, fa vint anys, de la guia de comunicació bàsica en llengua catalana A l’abast continuen ben vigents avui en dia i no han deixat de ser objectius que la nostra societat aspira a assolir: el respecte a la diversitat lingüística i cultural com un dels motors que fa funcionar Europa i l’oferiment de la llengua catalana com la nostra contribució a aquesta diversitat mundial. Donar a conèixer el nostre patrimoni lingüístic tant als milers de ciutadans que cada any ens visiten com als qui decideixen fixar aquí el seu lloc de residència s’ha d’entendre, per tant, com un deure de les institucions de les Illes Balears.


De ben segur que necessitam eines com la guia A l’abast, perquè tenim la voluntat ferma de donar-nos a conèixer al món i de facilitar als nous residents el coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a via natural per integrar-se a la nostra comunitat.


Així, aquesta reedició del material manté l’esperit i l’estructura de la publicació original. Només s’hi han fet algunes actualitzacions puntuals i també modificacions formals —necessàries, d’altra banda— per fer-lo més proper. Com no podia ser d’una altra manera, s’ha actualitzat l’apartat final de recursos per aprendre la llengua catalana i s’ha simplificat tècnicament, d’acord amb els temps que corren, la possibilitat d’escoltar els textos. Així, es posa a disposició dels usuaris el lloc web http://alabast.caib.cat, que inclou l’opció d’àudio.


En definitiva, l’aspiració continua sent la mateixa que amb la primera edició: oferir a visitants i residents, a través de fragments que reprodueixen situacions lingüístiques habituals a la vida quotidiana, un primer tast de la nostra llengua que faciliti l’aprenentatge del català i la plena integració lingüística.


Miquel Company i Pons
Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Govern de les Illes Balears