Torna

A l'abast

Afirmaciones

afirmacions-pag 7.gif

Castellano Catalán Àudio

 Sí. De acuerdo. Me parece bien.

 Sí. D’acord. Em sembla bé.

 Es verdad. Exacto.

 És ver. Exacte.

 Como quiera. Lo entiendo.

 Com vulgui. Ho entenc.

 Tienes razón. Claro. Naturalmente.

 Tens raó. És clar. Naturalment.

 Más o menos. Creo que sí.

 Més o menys. Crec que sí.

Negaciones

negacions-pag 7.gif

Castellano Catalán Àudio

 No, lo siento. No, se ha equivocado.

 No, em sap greu. No, s’ha equivocat.

 De ninguna manera. Jamás en la vida.

 De cap manera. Mai de la vida.

 Ni hablar. Eso es imposible.

 Ni parlar-ne. Això és impossible.

 ¡Basta! ¡Ya basta!

 Prou! Ja n’hi ha prou!

Dudas

dona-pag 7.gif

Castellano Catalán Àudio

 Quizás. Tal vez. Puede que sí.

 Per ventura. Tal vegada. Potser sí.

 Depende.

 Depèn.

 No lo sé. No lo creo.

 No ho sé. No ho crec.