Torna

A l'abast

LUOGHI

ITALIANO CATALANO ÀUDIO

—Dove si trova la stazione degli autobus?
—Vicino, molto vicino. Lontano, molto
lontano.

―On és l’estació d’autobusos?
―A prop, molt a prop. Enfora, molt enfora.

—Dove si trova la biblioteca?
—A destra. A sinistra. In fondo.
Sempre diritto.

―On és la biblioteca?
―A la dreta. A l’esquerra. Al fons. Tot dret.

Vado in banca. Vado a scuola.

Vaig al banc. Vaig a l’escola.

Vengo dall’ospedale. Vengo dalla
farmacia. Vengo da casa.

Venc de l’hospital. Venc de la farmàcia. Venc de ca nostra.

Sono per strada. Sono dal dottore.
Sono a casa.

Som al carrer. Som a cal metge. Som a ca nostra.

dona-pag 12.gif

TRASPORTI

ITALIANO CATALANO ÀUDIO

Andare a piedi. Andare in bicicletta.
Andare in monopattino. Andare in moto.Andare in macchina. Andare in treno. Andare in autobus. Andare in metropolitana. Andare in aereo. Andare in barca. Andare in nave.

Anar a peu. Anar amb bicicleta. Anar amb patinet. Anar amb moto. Anar amb cotxe. Anar amb tren. Anar amb autobús. Anar amb metro. Anar amb avió. Anar amb barca. Anar amb vaixell.

Prendere la bicicletta. Prendere il
monopattino. Prendere la moto. Prendere la macchina. Prendere il treno. Prendere l’autobus. Prendere la metropolitana. Prendere l’aereo. Prendere la barca. Prendere la nave.

Agafar la bicicleta. Agafar el patinet. Agafar la moto. Agafar el cotxe. Agafar el tren. Agafar l’autobús. Agafar el metro. Agafar l’avió. Agafar la barca. Agafar el vaixell.