Torna

A l'abast

ESPRESSIONI TEMPORALI

home-pag 9.gif

ITALIANO CATALANO ÀUDIO

—Che ore sono, per favore?
—Sono le quattro e un quarto.

―Quina hora és, per favor?
―Són les quatre i quart.

Oggi. Domani. Ieri. Dopodomani.
L’altro ieri.
Avui. Demà. Ahir. Demà passat / passat demà. Despús-ahir.
—Che giorno è oggi?
—Oggi è lunedì, 6 settembre 2021.
―Quin dia és avui?
―Avui és dilluns, 6 de setembre de 2021.

Mattina. Mezzogiorno. Pomeriggio.
Sera. Notte.
Matí. Migdia. Capvespre/tarda. Vespre. Nit. Matinada.
Le lezioni sono di sera. Lui arriva di
mattina.
Les classes són al vespre. Ell arriba al matí.


È giorno. È notte. Diventa buio.

És de dia. És de nit. Es fa fosc.

Il pranzo viene servito alle due. La cena
è alle otto e mezzo.

El dinar se serveix a les dues. El sopar és a les vuit i mitja.

—Quanto dura?
—Cinque ore.

―Què dura?
―Cinc hores.

—Quanto manca?
—Tre settimane.

―Quin temps falta?
―Tres setmanes.

—Quanto tempo ci mette a tornare?
—Circa un’ora.

―Quin temps estarà a tornar?
―Devers una hora.

Tre settimane fa. Da sette
settimane.

Fa tres setmanes. Des de fa set setmanes.

Entro due ore. Dopo quattro giorni.

Abans de dues hores. Després de quatre dies.

Alle nove e un quarto. Verso le sette e
venti.

A les nou i quart. Devers les set i vint.

Ho molto tempo. Ho poco tempo. Non
ho tempo.

Tenc molt de temps. Tenc poc temps. No tenc temps.