Torna

A l'abast

LI NUY JAAY AK LI NUY JEND

parella-pag 11.gif

Wòlof Català Àudio

—Lan ngeen bȅgg?
—Dama bȅggόon a woote telefon.

―Què volia?
―Voldria telefonar.

—Lan nga bȅgga jȅl?
—Dama soxla benn beer.

―Què vols prendre?
―Vull prendre una cervesa.

—Ñaata lay jar?
—Ñaari téeméeri Euros lay jar.

―Què val això?
―Val dos-cents euros.

—Ñaata laa ko ameel?
—Jurόom Euros la.

―Què li dec?
―Són cinc euros.

Fayal su la neexee.

El compte, per favor.

Seer na de. Seer na lool. Seer na ba mu
ȅpp.

És car. És molt car. És massa car.

Jar na de. Jar na bu baax. Jar na ba mu ȅpp.

És barat. És molt barat. És massa barat.

Am nga mburu? Am nga surnaal bi?

Que teniu pa? Que teniu el diari?

Am na nit ñu bari. Nit ñu néew fi am.

Hi ha molta de gent. Hi ha poca gent.

Amul kenn. Amul dara.

No hi ha ningú. No hi ha res.

Am na ay mbir yu bari. Tuuti fi am.

Hi ha moltes de coses. Hi ha poques coses.