Torna

A l'abast

ЦВЕТОВЕ

Български Каталонски Àudio

Бяло, бежово, жълто, оранжево,
зелено, синьо, лилаво, червено, бордо, кафяво, сиво, черно.

Blanc, beix, groc, carabassa, verd, blau, lila, vermell, grana, marró, gris, negre.

—Какъв цвят е?
—Бял цвят е. / Бял/а/о е. Син цвят е.
/ Син/я/ьо е.

―De quin color és?
―És de color blanc. / És blanc. És de color blau. / És blau.

Харесва ми този цвят. Въобще не ми
харесва този цвят.

M’agrada aquest color. No m’agrada gens aquest color.

Прекалено е светъл. Не е много тъмен.

És massa clar. No és gaire fosc.

ЧИСЛАТА

Български Каталонски Àudio
Един/едно /една, две, три, четири,
пет, шест, седем, осем, девет, десет.

U/un/una, dos/dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu.

Единадесет, дванадесет, тринадесет,
четиринадесет, петнадесет,
шестнадесет, седемнадесет,
осемнадесет, деветнадесет, двадесет.

Onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, desset/disset, devuit/divuit, denou/dinou, vint.

Тридесет, четиридесет, петдесет,
шестдесет, седемдесет, осемдесет,
деветдесет, сто, хиляда.

Trenta, quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta, noranta, cent, mil.

Половин / половина, четвърт, две
четвърти, дузина.

Mig/mitja, un quart, dos quarts, una dotzena.