Torna

A l'abast

IKẒEN

TAMAZIVT TAKATALANT ÀUDIO

- Mani yella userrus n uṭubis ?
- Yudes (yeqreb). Yudes aṭas. Berra, iggug.

―On és l’estació d’autobusos?
―A prop, molt a prop. Enfora, molt enfora.

- Mani tella tsedlist?
- Vef yeffus. Vef zelmeḍ. Ver yixf.
Srid (nnican).

―On és la biblioteca?
―A la dreta. A l’esquerra. Al fons. Tot dret.


Ad dduv ar lbanka. Ad dduv ver tinmal.

Vaig al banc. Vaig a l’escola.

Kkiv-d si sbiṭar. Kkiv-d seg temsasfart
(afermasyan). Usiv-d si taddart inu.

Venc de l’hospital. Venc de la farmàcia. Venc de ca nostra.

Aql-i deg ubrid. Aql-i di taddart n
umejjay. Aql-i di taddart inu.

Som al carrer. Som a cal metge. Som a ca nostra.

dona-pag 12.gif

ASIWEḌ

TAMAZIVT TAKATALANT ÀUDIO

Ddu vef uḍar. Ddu s tbisikliṭ. Ddu s tpatint. Ddu s tmuṭṭut. Ddu s tkerrust. Ddu s tmacint. Ddu s uṭubis. Ddu s umiṭru. Ddu s tsafagt. Ddu s teflukt. Ddu s uverrabu.

Anar a peu. Anar amb bicicleta. Anar amb patinet. Anar amb moto. Anar amb cotxe. Anar amb tren. Anar amb autobús. Anar amb metro. Anar amb avió. Anar amb barca. Anar amb vaixell.

Ddem tabisikliṭ. Ddem tapatint. Ddem
tamuṭṭut. Ddem takerrust. Ṭṭef
tamacint. Ṭṭef aṭubis. Ṭṭef amiṭru. Ṭṭef
tasafagt. Ddem taflukt. Ṭṭef averrabu.

Agafar la bicicleta. Agafar el patinet. Agafar la moto. Agafar el cotxe. Agafar el tren. Agafar l’autobús. Agafar el metro. Agafar l’avió. Agafar la barca. Agafar el vaixell.