Torna

A l'abast

HARRIDURAK ETA ASKOTARIKO ESAPIDEAK

EUSKARA KATALANA ÀUDIO

Konforme. Ados gaude.

D’acord. Hi estam d’acord.

Ondo. Oso ondo! Zeinen ondo!

Bé. Molt bé. Que bé!

Ondo doa guztia.

Tot va bé.

Gaizki. Zeinen gaizki!

Malament. Que malament!

Hobetoxeago.

Un poc millor.

A zer pena! A zer amorrazioa!

Quina llàstima! Quina ràbia!

A zer suertea! Hori bai zorte txarra!

Quina sort! Quina mala sort!

A zer tontakeria! A zer lotsa!

Quina bajanada! Quina vergonya!

Bitxia da. Arraroa da. Barregarria da.

És curiós. És estrany. És ridícul.

Zeinen polita! (emakume edo objektu
femenino bati zuzendurik) / Zeinen ederra! (emakume edo objektu femenino bati zuzendurik) Zeinen jatorra! (gizon bati eta objektu maskulino bati zuzendurik).

Que guapa! / Que polida! Que simpàtic!

Zeinen itsusia! (gizon bati eta objektu
maskulino bati zuzendurik) Zeinen
zatarra! (emakume edo objektu
femenino bati zuzendurik)

Que lleig! Que és d’horrorosa!

Zeinen tristea! Zeinen dibertigarria!
(emakume edo objektu femenino bati
zuzendurik)

Que trist! Que divertida!

Zoragarria! Izugarria!

Meravellós! Fantàstic!

Zorte on! Zorte txarra.

Bona sort. Molta de sort.

Berdin du. Ez da ezer gertatzen.

És igual. No hi fa res.

Prest dago.

Ja està a punt.

Zorionez. Tamalez.

Per sort. Per desgràcia.

Oxala!

Tant de bo!