Torna

A l'abast

WAXI WAXTU

home-pag 9.gif

Wòlof Català Àudio

—Wan waxtoo jot, bu la neexe ?
—Ñeenti waxtu yu teg fukki saa ak juróom.

―Quina hora és, per favor?
―Són les quatre i quart.

Arxiu Multimedia
Tey. Démb. Berki démb / Suba / gannaaw suba. “ganaawaatu suba Avui. Demà. Ahir. Demà passat / passat demà. Despús-ahir. Arxiu Multimedia
—Tey ban bés la?
—Noo ngi ci alitine 6 fan ci sattumbar 2021.
―Quin dia és avui?
―Avui és dilluns, 6 de setembre de 2021.
Arxiu Multimedia
Suba. Midi. Jant buy so / digg bȅccȅg.
ngoon. guddi. Suba teel.
Matí. Migdia. Capvespre/tarda. Vespre. Nit. Matinada. Arxiu Multimedia
Njàng mi ci ngoon si la.Ci suba si lay yegsi. Les classes són al vespre. Ell arriba al matí. Arxiu Multimedia

Asamaan set na. Guddi na. Mu ngi
tàmballe lȅndȅm.

És de dia. És de nit. Es fa fosc. Arxiu Multimedia

Ci naari waxt (14h) lañu añ. Reer bi jurόom netti waxtu ag genn wàll la.

El dinar se serveix a les dues. El sopar és a les vuit i mitja. Arxiu Multimedia

—Ñaata waxtu lay def?
—Jurόomi waxtu.

―Què dura?
―Cinc hores.
Arxiu Multimedia
—Ñaata waxtoo ci des?
—Ñetti ayu bés.

―Quin temps falta?
―Tres setmanes.

Arxiu MultimediaArxiu Multimedia

—Ban waxtu lay dellusi?
—Fii ak benn waxtu.

―Quin temps estarà a tornar?
―Devers una hora.

Arxiu Multimedia

Booba ak léegi am na ñetti ayu bés.
Juróom ñaari ayu bés ba léegi.

Fa tres setmanes. Des de fa set setmanes.

Arxiu Multimedia

Lu jiitu ñaari waxtu. Gannaw ñeenti fan.

Abans de dues hores. Després de quatre dies.

Arxiu Multimedia

Ci juróom ñeenti waxtu ak genn wall.
Ci booru juróom ñaari waxtu yu teg ñaar fukki saa.

A les nou i quart. Devers les set i vint.

Arxiu Multimedia

Am naa jot gu bari. Bariwuma jot.
Amuma jot.

Tenc molt de temps. Tenc poc temps. No tenc temps.

Arxiu Multimedia