Torna

A l'abast

供应和需求

parella-pag 11.gif

中文 加泰罗尼亚语 Àudio

― 您想做什么?
― 我想打电话。

―Què volia?
―Voldria telefonar.

― 你想喝什么?
― 我想喝一杯啤酒。

―Què vols prendre?
―Vull prendre una cervesa.

― 这个多少钱?
― 这个200欧元。

―Què val això?
―Val dos-cents euros.

― 我欠您多少钱?
― 五欧元。

―Què li dec?
―Són cinc euros.

请结帐。

El compte, per favor.

贵。很贵。太贵了。

És car. És molt car. És massa car.

便宜。很便宜。太便宜了。

És barat. És molt barat. És massa barat.

你们有什么面包?你们有什么报纸?

Que teniu pa? Que teniu el diari?

人很多。人很少。

Hi ha molta de gent. Hi ha poca gent.

没有人。什么都没有。

No hi ha ningú. No hi ha res.

有很多东西。有很少东西。

Hi ha moltes de coses. Hi ha poques coses.