Torna

A l'abast

INTRODUCTION

Everyone will agree that the reasons for publishing A l’abast, the basic communication guide in Catalan, twenty
years ago remain very much alive today and continue to be objectives for our society: respect for linguistic and cultural diversity as one of the driving forces for a successful Europe; and the offer of the Catalan language as our contribution to this global diversity. Making our linguistic heritage known to the thousands of citizens who visit us each year and to those who decide to set up home here must therefore be viewed as one of the Balearic Islands’ institutional duties.


Indeed, we need tools like the A l’abast guide because we are firmly committed to making ourselves known in the world and to helping new residents learn the Catalan language—the Balearic Islands’ native tongue—as a natural way of integrating into our community.


This reprint of the material maintains the spirit and structure of the original edition. Only a few specific updates have been made, as well as formal modifications, which were also necessary to make it more accessible for the general public. Of course, the final section on resources for learning Catalan has been updated and we have simplified and modernised the way of listening to the texts. Users can now log on to http://alabast.caib.cat, which also has the option for listening to the audio files.


In short, the aim is the same as with the first edition: using phrases that reproduce common language situations in everyday life to offer visitors and residents a first contact with our language to help them
learn Catalan and attain full linguistic integration.


Miquel Company i Pons
Regional Minister of European Funds, University and Culture
Government of the Balearic Islands

PRESENTACIÓ


Tothom convindrà que els motius que van empènyer a la publicació, fa vint anys, de la guia de comunicació bàsica en llengua catalana A l’abast continuen ben vigents avui en dia i no han deixat de ser objectius que la nostra societat aspira a assolir: el respecte a la diversitat lingüística i cultural com un dels motors que fa funcionar Europa i l’oferiment de la llengua catalana com la nostra contribució a aquesta diversitat mundial. Donar a conèixer el nostre patrimoni lingüístic tant als milers de ciutadans que cada any ens visiten com als qui decideixen fixar aquí el seu lloc de residència s’ha d’entendre, per tant, com un deure de les institucions de les Illes Balears.


De ben segur que necessitam eines com la guia A l’abast, perquè tenim la voluntat ferma de donar-nos a conèixer al món i de facilitar als nous residents el coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a via natural per integrar-se a la nostra comunitat.


Així, aquesta reedició del material manté l’esperit i l’estructura de la publicació original. Només s’hi han fet algunes actualitzacions puntuals i també modificacions formals —necessàries, d’altra banda— per fer-lo més proper. Com no podia ser d’una altra manera, s’ha actualitzat l’apartat final de recursos per aprendre la llengua catalana i s’ha simplificat tècnicament, d’acord amb els temps que corren, la possibilitat d’escoltar els textos. Així, es posa a disposició dels usuaris el lloc web http://alabast.caib.cat, que inclou l’opció d’àudio.


En definitiva, l’aspiració continua sent la mateixa que amb la primera edició: oferir a visitants i residents, a través de fragments que reprodueixen situacions lingüístiques habituals a la vida quotidiana, un primer tast de la nostra llengua que faciliti l’aprenentatge del català i la plena integració lingüística.


Miquel Company i Pons
Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura
Govern de les Illes Balears