Torna

A l'abast

РАЗНИ ВЪЗКЛИЦАНИЯ И ИЗРАЗИ

Български Каталонски Àudio

Съгласен / съгласна съм. Съгласни сме.

D’acord. Hi estam d’acord.

Добре. Много добре. Колко хубаво!

Bé. Molt bé. Que bé!

Всичко е наред.

Tot va bé.

Лошо. Колко лошо!

Malament. Que malament!

Малко по-добре.

Un poc millor.

Колко жалко! Колко досадно!

Quina llàstima! Quina ràbia!

Какъв късмет! Какъв лош късмет!

Quina sort! Quina mala sort!

Каква глупост! Какъв срам!

Quina bajanada! Quina vergonya!

Това е любопитно. Това е странно.
Това е смешно.

És curiós. És estrany. És ridícul.

Колко красива! / Колко хубава! Колко
симпатичен!

Que guapa! / Que polida! Que simpàtic!

Колко грозен/грозно! Колко ужасна!

Que lleig! Que és d’horrorosa!

Колко тъжно! Колко забавна!

Que trist! Que divertida!

Чудесно! Удивително!

Meravellós! Fantàstic!

Късмет. Лош късмет.

Bona sort. Molta de sort.

Все едно. Няма значение.

És igual. No hi fa res.

Готово.

Ja està a punt.

За щастие. За съжаление.

Per sort. Per desgràcia.

Дано!

Tant de bo!