Torna

A l'abast

Clarificări privind formele și simbolurile utilizate în material


Una dintre caracteristicile limbii catalane este coexistența a două formeale articolului: el pa, es pa (“pâinea”); la casa, sa casa (“casa”). Prima formă este cea mai generală; a doua este cea mai frecventă în limbajul
colocvial din Insulele Baleare și Pitiuse și din unele enclave din Costa Brava din Catalonia. Chiar și așa, utilizarea articolului es/sa nu exclude el/la, care este singurul posibil înaintea multor cuvinte și expresii: la
mar (“marea”), el món (“lumea”), són les dues (“sunt amândouă”) etc.


În limbajul formal, se folosește doar articolul el/la. Acesta este sistemul de articole utilizat în A l’abast, deoarece sistemul utilizat în limbajul colocvial este mult mai complex și prezintă unele variații locale.
Contactul cu limbajul informal îl va ajuta pe utilizatorul atent să se familiarizeze cu utilizarea sistemului de articole specifice limbajului colocvial.


Pe de altă parte, acest material a fost elaborat plecând de la forme lingvistice alternative sau care se exclud, grupate în diferite situații de comunicare. De asemenea, formele genurilor masculin și feminin precum și termenii și expresile sinonime sunt indicate printr-o bară oblică (/).