Torna

A l'abast

КОЛЬОРИ

UCRAÏNÈS CATALÀ ÀUDIO

Білий, бежевий, жовтий, гарбузовий,
зелений, синій, бузковий, червоний,
гранатовий, коричневий, сірий, чорний.

Blanc, beix, groc, carabassa, verd, blau, lila, vermell, grana, marró, gris, negre.

—Якого це кольору?
—Білого кольору. / Білого. Синього
кольору. / Синього.

―De quin color és?
―És de color blanc. / És blanc. És de color blau. / És blau.

Мені подобається цей колір. Мені
зовсім не подобається цей колір.

M’agrada aquest color. No m’agrada gens aquest color.

Це занадто світлий колір. Не дуже
темний колір.

És massa clar. No és gaire fosc.

ЧИСЛІВНИКИ

UCRAÏNÈS CATALÀ ÀUDIO
Один, два, три, чотири, п’ять, шість, сім, вісім, дев’ять, десять..
U/un/una, dos/dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu.

Одинадцять, дванадцять, тринадцять,
чотирнадцять, п’ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять,

дев’ятнадцять, двадцять.

Onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, desset/disset, devuit/divuit, denou/dinou, vint.

Тридцять, сорок, п’ятдесят, шістдесят,
сімдесят, вісімдесят, дев’яносто,
сто, тисяча.

Trenta, quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta, noranta, cent, mil.

Пів/половина, чверть, дві чверті,
десяток.

Mig/mitja, un quart, dos quarts, una dotzena.