Torna

A l'abast

ASEMMUD, IMULIYEN

TAMAZIVT TAKATALANT ÀUDIO

- Acḥal iseggasen ila? Acḥal n iseggasen
tliḍ?
- Vur-i 34 iseggasen.

―Quants d’anys té? Quants d’anys tens?
―Tenc 34 anys.

- Melmi i d amuli inek?
- Gar-av d waggur.

―Quan fas els anys?

―D’aquí a un mes.

Lulev di Syutadella ass 2 di mevres n
1962.

Vaig néixer a Ciutadella el dia 2 de març de 1962.

AKUD

TAMAZIVT TAKATALANT ÀUDIO

- Amek llant tignaw ass-a?
- Ass-a yelha wass. Ass-a d yir ass.

―Quin temps fa avui?
―Avui fa bon dia. Avui fa mal dia.

D asemmiḍ. D aẓval. D asemmiḍ
nezzeh. d aẓval nezzeh (aṭas).

Fa fred. Fa calor. Fa molt de fred. Fa molta de calor.

Yekkat unẓar. Yekkat udfel. D tafukt.

Plou. Neva. Fa sol.

D alemlum. D asigna. Yemmev.

Està tapat. Està ennuvolat. Està estirat.

D aḍu. Tremmeg.

Fa vent. Fa trons i llamps.

D agu. Yella wumuv. Yekkaw lḥal.

Hi ha boira. Hi ha humitat. Fa un temps molt sec.