Torna

A l'abast

BES, WEER, DIAMONO, JAMONOY FATTALIKU

calendari.gif

Wòlof Català Àudio

Alitne, Talaata, Allarba, Alxames,
Ajjuma, gaawu, dibéér

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge.

Sanwiyé, feebriyé, maaris, awril,
mayo, jun, julet, out, sattumbar,
octoobar, novambar ak desàmbar

Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre.

Cooron, noor, lolli, nawet.

Primavera, estiu, tardor, hivern.

Bȅj gànnaar, bàjjéeri, penku, sowu.

Nord, sud, est, oest.

Am na bee ja talaata. Allarba, damay
dem Barcelone.

El dimarts hi ha mercat.
Dimecres vaig a Barcelona.

Fewrié la njàng mi di tàmbali. Ci Maris lañuy sȅy.

El curs comença pel febrer. Es casen pel març.

Ñu ngi ci jamonoy cooron. Dafay tàng ci jamonoy nawet.

Som a la primavera. A l’estiu fa calor.

Bȅj gànnar la Saint-Jean féete. Santanyí mu ngi bȅj gànnaar.

Sant Joan és al nord. Santanyí és al sud.