Torna

A l'abast

TAMAZIVT TAKATALANT ÀUDIO

Di Mayurka qqaren...

A Mallorca diuen…

S tkatalant qqaren-as...

En català es diu…

Amek i s-qqaren di Minurka...?

Com ho diuen a Menorca...?

Amek i s-qqaren s tkatalant...?

Com es diu en català...?

Tessneḍ amek i s-qqaren di Ibiza...?

Saps com ho diuen a Eivissa…?

Tessneḍ amek i s-qqaren s tkatalant...?

Saps com es diu en català…?

Di Furmentira qqaren...

A Formentera diuen…

ASELLEM D WAWALEN N ḌḌRAFA

dona-pag 4.gif

TAMAZIVT TAKATALANT Audio

Azul. Ass ameggaz. Tifawin. Timensiwin.

Hola. Bon dia. Bon vespre. Bona nit.

Ar tufat. Ad nettmeẓra. Ddu di talwit.

Adeu. A reveure. Que vagi bé.

Ar timlilit. Ar deqqal. Ar azekka (ar tiwecca).

Fins aviat. Fins més tard. Fins demà.

- Tanemmirt. Tanemmirt aṭas aṭas.
- Ula ma vef.

-Gràcies. Moltes de gràcies.
-De res.

Suref-i. Sḥasfev.

Perdoni. Disculpi. Em sap greu.

S lferḥ.

Molt de gust. Tant de gust.

S lferḥ d ameqqran.

Amb molt de gust.

Ad yimmim deg imi. S tezmert.

Que vagi de gust. Bon profit.

Kkes lxiq vef-k. Dder ass yeḥlan.

Diverteix-te. Que t’ho passis bé.

Ansuf yis-k. Ansuf yis-m.

Benvingut. Benvinguda.

Ddqiqa, ttxil-k (ma texsed). Tikkelt
nniḍen, ttxil-k. S ttawil, s ttawil, ttxil-k.

Un moment, per favor. Una altra vegada, per favor. Més a poc a poc, per favor.