Torna

A l'abast

TUTTRIWIN

dona-pag 5 (1).gif

TAMAZIVT TAKATALANT ÀUDIO

- Amek telliḍ? Amek tgiḍ?
- Nuqem, tanemmirt.

―Com va? Com està?
―Bé, gràcies.

- Ma yeḍran yid-k? Yella kra i k-yuven?

Què li passa? No es troba bé?

- Isem-inem?
- Isem inu Izabel.


- Amek i k-qqqaren?
- Qqaren-i Pere.

―Què noms?
―Nom Isabel.


―Com es diu?
―Em dic Pere.

- Anta-tt, lalla?
- Nekk d lalla Vidal.

―Qui és, vostè?
―Som la senyora Vidal.

- Matta wa?
- D asefk.

―Què és això?
―És un regal.

- Ansi-k, kečč?
- Nekk seg Almanya. Nekk si Merruk.
Nekk seg Ustreya.

―D’on ets, tu?
―Som d’Alemanya. Som del Marroc. Som d’Àustria.

- Ansi-t, mass?
- Nekk si Legniz. Nekk si Irlanda. Nekk
si Ustralya.

―D’on és, vostè?
―Som d’Anglaterra. Som d’Irlanda. Som d’Austràlia.

- Ansi-t, netta ?
- N Fransa. N Beljika. N Zzayer.

―D’on és, ell?
―És de França. És de Bèlgica. És d’Algèria.

- Ansi-kwen, kunwi ?
- Nekkni seg Teknariyin. Nekkni seg
Ikwadur. Nekkni si Cili.

―D’on sou, vosaltres?
―Som de les Canàries. Som de l’Equador. Som de Xile.

- Kečč d amayurki ?
- Uhu, nekk d alman. Uhu, nekk d
amerruki. Uhu, nekk d ustri.


- Kemmini d tamayurkit?
- Uhu, Nekk d talmant. Uhu, nekk d
tamerrukit. Uhu, nekk d tawstrit.

―Ets mallorquí?
―No, som alemany. No, som marroquí. No, som austríac.

―Ets mallorquina?
―No, som alemanya. No, som marroquina. No, som austríaca.

- D aminurki ?
- Uhu, nekk d agnizi. Uhu, nekk d
arlandi. Uhu, nekk d awstral.


- D taminurkit ?
- Uhu, nekk d tagnizit. Uhu, nekk d tarlandit. Uhu, nekk d tawstralt.

―És menorquí? 
―No, som anglès. No, som irlandès. No, som australià.

―És menorquina?
―No, som anglesa. No, som irlandesa. No, som australiana.

- Kunwi d ibissiyen?
- Uhu, nekkni d ifrensisen. Uhu, nekkni
d ibiljiken. Uhu, nekkni d izzayriyen.


- Kunemti d tibissiyin ?
- Uhu, nekkenti d tifrensisin. Uhu, nekkenti d tibiljikin. Uhu, nekkenti d tizzayriyin.

―Sou eivissencs?
―No, som francesos.  No, som belgues. No, som algerians.


―Sou eivissenques?
―No, som franceses. No, som belgues. No, som algerianes.

- Kunwi d ifurmentiren ?
- Uhu, nekkni d iknaren. Uhu, nekkni d
ikwaduren. Uhu, nekkni d iciliyen.


- Kunemti d tifurmentirin?
- Uhu nekkenti d tiknarin. Uhu, nekkenti
d tikwadurin. Uhu, nekkenti d ticiliyin.

―Són formenterers?
―No, som canaris. No, som equatorians. No, som xilens.


―Són formentereres?
―No, som canàries. No, som equatorianes. No, som xilenes.

- Mani tzedveḍ?
- Zedvev di temdint. Zedvev deg ivrem.
Zedvev deg uzavar.

―On viu? 
―Visc a la ciutat. Visc en un poble. Visc al camp.
- Anwa (mayn) azniq i deg tzedveḍ?
- Zedvev di carrer Nou. Zedvev di plaça
Major.
―A quin carrer vius?
―Visc al carrer Nou. Visc a la plaça Major.

- Tsawaleḍ takatalant?
- Ih, kra. Drus.

―Parla català?
―Sí, un poc.  No gaire.

Tfehmeḍ-i? Anamek ines?

M’entén? Què vol dir, això?

Amek? Ma yettini?

Com? Com diu?

Ma ttettiniḍ? Ma triḍ?

Què dius? Què vols?

Mani tteddum ? Ansi i d-tusam?

On anau? D’on veniu?

Tettḥeqqeḍ? S tidet?

N’està segur? / N’està segura? De veritat?

Melmi? Si melmi? Ar melmi?

Quan? Des de quan? Fins quan?

Siwel? Wukud ssawalev? Svur anwa
(mayn)?

Digui? Amb qui parl? De part de qui?

Yella ccek? Nemsefham?

Hi ha cap dubte? Entesos?

- IEjeb-ik ?
- Ih, aṭas. uhu, maḍi.

―T’agrada?
―Sí, molt. No, gens.

Zemrev ad keyyfev? Zemrev ad
svesrev da?

Que puc fumar? Que hi puc aparcar, aquí?

Tessneḍ ad tEumeḍ? Tessneḍ ad
tsenweḍ? Tessneḍ ad tsiwleḍ takatalant?

Saps nedar? Saps cuinar? Saps parlar català?