Torna

A l'abast

YEGLE AK WONE TAF

home-pag 11.gif

Wòlof Català Àudio

Moytul!

Alerta! Anau amb compte!

Moytul. Wóorul.

Atenció. Perill.

Tȅju. Dafa teju 7 fan ba 15 julet.

Tancat. Tancat del 7 al 15 de juliol.

Ubbéku. Dafa ubbéeku 10 ba 19
waxtu.

Obert. Obert de les 10 del matí a les 7 del capvespre.

Tȅjal bunt bi, su la neexe.

Tancau la porta, per favor.

Bàyyi mu wéy.

Deixau passar.

Bul tux.

No fumeu.

Dugg. Génn.

Entrada. Sortida.

Moom sa bopp. Damaa jàpp. Sutura.

Lliure. Ocupat. Privat.

Kȅr guy jaay. Kȅr gu ñuy luwé.

Pis en venda. Casa per llogar.

Njaay. Ay njȅg yu ñu wàññi. Am njaay.
Wàññi.

Rebaixes. Preus rebaixats. Ofertes. Descomptes.

Njaay. Ay njȅg yu ñu wàññi. Am njaay.
Wàññi.

Aprofitau l’aigua.

Njaay. Ay njȅg yu ñu wàññi. Am njaay.
Wàññi.

Silenci, per favor.