Exclamaciones y expresiones diversas

Castellano Catalán Àudio

 De acuerdo. Estamos de acuerdo.

 D’acord. Hi estam d’acord.

 Bien. Muy bien. ¡Qué bien!

 Bé. Molt bé. Que bé!

 Todo va bien.

 Tot va bé.

 Mal. ¡Qué mal!

 Malament. Que malament!

 Un poco mejor.

 Un poc millor.

 ¡Qué lástima! ¡Qué rabia!

 Quina llàstima! Quina ràbia!

 ¡Qué suerte! ¡Qué mala suerte!

 Quina sort! Quina mala sort!

 ¡Qué tontería! ¡Qué vergüenza!

 Quina bajanada! Quina vergonya!

 Es curioso. Es extraño. Es ridículo.

 És curiós. És estrany. És ridícul.

 ¡Qué guapa! / ¡Qué bonita! ¡Qué simpático!

 Que guapa! / Que polida! Que simpàtic!

 ¡Qué feo! ¡Qué horrorosa!

 Que lleig! Que és d’horrorosa!

 ¡Qué triste! ¡Qué divertida!

 Que trist! Que divertida!

 ¡Maravilloso! ¡Fantástico!

 Meravellós! Fantàstic!

 Buena suerte. Mala suerte.

 Bona sort. Molta de sort.

 Es igual. No pasa nada.

 És igual. No hi fa res.

 Ya está listo.

 Ja està a punt.

 Por suerte. Por desgracia.

 Per sort. Per desgràcia.

 ¡Ojalá!

 Tant de bo!