Torna

A l'abast

COLORI

ITALIANO CATALANO ÀUDIO

Bianco, beige, giallo, arancione, verde,
azzurro, viola, rosso, bordeaux,
marrone, grigio, nero.

Blanc, beix, groc, carabassa, verd, blau, lila, vermell, grana, marró, gris, negre.

—Di che colore è?
—È di colore bianco. / È bianco.
—È di colore azzurro. / È azzurro.

―De quin color és?
―És de color blanc. / És blanc. És de color blau. / És blau.

Mi piace questo colore. Non mi piace
affatto questo colore.

M’agrada aquest color. No m’agrada gens aquest color.

È troppo chiaro. Non è molto scuro.

És massa clar. No és gaire fosc.

NUMERI

ITALIANO CATALANO ÀUDIO
Un/uno/una, due, tre, quattro, cinque,
sei, sette, otto, nove, dieci.

U/un/una, dos/dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu.

Undici, dodici, tredici, quattordici,
quindici, sedici, diciassette, diciotto,
diciannove, venti.

Onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, desset/disset, devuit/divuit, denou/dinou, vint.

Trenta, quaranta, cinquanta, sessanta,
settanta, ottanta, novanta, cento, mille.

Trenta, quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta, noranta, cent, mil.

Mezzo/mezza, un quarto, due quarti,
una dozzina.

Mig/mitja, un quart, dos quarts, una dotzena.