Seminari en línia


El control de les subvencions concedides: qüestions procedimentals actuals

El dia 21 de maig de 2021 va tenir lloc el seminari en línia El control de les subvencions concedides: qüestions procedimentals actuals. Amb aquest seminari es volia donar resposta a algunes de les qüestions teòriques i pràctiques que actualment plantegen les fases de l'iter procedimental posterior a l'atorgament de les subvencions. Per això, el seminari va estar destinat principalment al personal funcionari de conselleries i organismes públics que es dedica a l'assessorament jurídic, a la gestió econòmica o al control econòmic financer.

Programa

Esquema del seminari preparat pel ponent

L'IEA NO emetrà certificats de participació.