Arxius audiovisuals


Seminari

L'admissió del recurs de cassació en l'ordre contenciós administratiu: balanç de l'aplicació de la Llei orgànica 7/2015, de 21 de juliol, des del punt de vista processal i constitucional 

(28 d'abril de 2023)

Jornades

La nova Llei de consells insulars (Mallorca)

(30 i 31 de març de 2023)

Seminari

L’abús de la temporalitat dels empleats públics: conseqüències i mesures correctores

(9 de març de 2023)

Seminari

Una visió pràctica del dret a una bona administració.

Els necessaris canvis formatius i culturals

(26 de gener de 2023)

Jornades

La nova regulació dels pactes successoris a les Illes Balears

(11, 17 i 25 de gener de 2023)

Jornada

Autonomia, costes i litoral (GIRONA)

(21 d'octubre de 2022)

Seminari

Una llei pels drets de les persones sense llar

(7 d'octubre de 2022)

Seminari

Una visió pràctica del dret d’accés a la informació pública

(22 de setembre de 2022)

Seminari

Dret a la informació i dret a l'oblit en les administracions públiques

(27 de maig de 2022) 

Seminari

Novetats en la gestió dels convenis

(28 d'abril de 2022)

Jornades

Autonomia, costes i litoral

(31 de març i 1 d'abril de 2022)

Seminari

La mediació: aspectes generals. Especial referència al procediment administratiu i a la jurisdicció contenciosa administrativa

(24 de febrer de 2022)

Seminari 

La qualitat de les normes: el parlamentarisme racionalitzat o la irracionalitat del procediment legislatiu

(13 de desembre de 2021)

Seminari 

La gestió documental i els arxius de les administracions públiques

(18 de novembre de 2021)

Jornades sobre el Projecte de llei de consells insulars

(30 de setembre i 1 d'octubre de 2021)

Seminari en línia 

Les administracions de consum: preparades per atendre les demandes actuals de les persones consumidores i usuàries?

(11 de juny de 2021)

Seminari en línia 

El control de les subvencions concedides: qüestions procedimentals actuals

(21 de maig de 2021)

Seminari en línia 

Las sanciones administrativas en tiempo de pandemia

(29 de gener de 2021)

Jornada en línia 

Successions, estrangers residents i dret civil aplicable

(19 de novembre de 2020)

 

Cicle de Seminaris Repensant l'Administració pública (2020)

La Administración pública del siglo XXI - 6 de febrer

Eficàcia i eficiència en la gestió pública - 1 d'octubre

Les noves formes de selecció dels empleats públics - 22 d'octubre

La protecció de dades a les administracions públiques - 12 de novembre

La contractació pública del futur (en línia) - 4 de desembre