Seminari


La gestió documental i els arxius de les administracions públiques

L'Institut d'Estudis Autonòmics organitzà aquest seminari, a càrrec del Sr. Mateu Ramon Lidón, cap de Servei d'Arxiu i Gestió Documental de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, que va tenir lloc a la sala d'actes de l'Arxiu del Regne de Mallorca el dia 18 de novembre de 2021 (de 12h a 14h).

En els darrers quinze anys, després de l’aprovació de normativa procedimental d’obligat compliment per a les administracions públiques, aquestes han d’implementar uns processos de gestió documental que permetin dur a terme el procediment administratiu electrònic amb totes les garanties legals tant per a la ciutadania com per a l’Administració.

En aquest context, els arxius esdevenen una peça clau en l’engranatge de les administracions, ja que les tècniques de tractament documental que s’han d’aplicar són les que tradicionalment ha emprat la disciplina arxivística.

Aquest seminari va ser destinat a aquelles persones interessades en tota aquesta matèria.

Programa

PDFPonència Mateu Ramon

foto 1.jpegfoto 3.jpg