Jornada tècnica


COVID-19 i responsabilitat de les administracions públiques

El dia 14 de setembre va tenir lloc a l'Arxiu del Regne de Mallorca la Jornada tècnica presencial COVID-19 i responsabilitat de les administracions públiques, organitzada per l'Advocacia de la Comunitat Autònoma i l'Institut d'Estudis Autonòmics.

A aquesta Jornada s'han analitzat els aspectes més destacats de les reclamacions de responsabilitat patrimonial per danys derivats de l'actuació de les administracions públiques relacionada amb la lluita contra la COVID-19.

Programa

foto 3.jpeg

foto 2.jpeg