Col·lecció Debats


1_Debats_tractament.bmp

 

 

 

 

El tractament de la insularitat en l'àmbit europeu
Edició preparada per Patricia Dueñas Jollard

Col·lecció Debats 1
Palma, 2001
104 pàgines / català
ISBN 84-931965-7-6

 

debats_1_esp.jpg
 

El tratamiento de la insularidad en el ámbito europeo
Edició preparada per Patricia Dueñas Jollard

Col·lecció Debats 1
Palma, 2001
104 pàgines / castellà
ISBN 84-931965-9-2

Edició exhaurida

debats_1_ang.jpg
 

The treatment given to insularity within Europe
Edició preparada per Patricia Dueñas Jollard

Col·lecció Debats 1
Palma, octubre de 2001
104 pàgines / anglès
ISBN 84-931965-8-4

Edició exhaurida

2_Debats_perspectives.bmp

 

Les perspectives del règim local a les Illes Balears
Autors: Gabriel de Oleza i Serra de Gayeta, Pere Antoni Mas Cladera, Margarita Nájera Aranzábal, Ramon Orfila i Pons, Luciano Parejo Alfonso, Pere Rotger i Llabrés, Isidor Torres i Cardona i Juan J. Zornoza Pérez

Col·lecció Debats 2
Palma, 2001
200 pàgines / català
ISBN 84-95904-00-4

 

3_Debats_potestat.bmp

La potestat reglamentària dels consells insulars
Autors: Avel·lí Blasco Esteve, Miquel Àngel Busquets López, Bartomeu Colom Pastor, Jeroni M. Mas Rigo, Rosa Salord Oleo, Maria Torres Bonet i Enrique Vicent Marí

Col·lecció Debats 3
Palma, juny de 2009
104 pàgines / català i castellà
ISBN 978-84-95904-36-2
Versió en PDF

debats_4.jpg

La reforma del procedimiento administrativo y del régimen jurídico del sector público
Autors: Juan Alfonso Santamaría Pastor, José María Baño León, Avelino Blasco Esteve, Tomás Cano Campos i Julián Valero Torrijos

Col·lecció Debats 4
Palma, octubre de 2016
136 pàgines / castellà
ISBN 978-84-95904-50-8

Versió en PDF

Edició exhaurida

Debats 5.png

Un nou marc legal per als consells insulars
Autors: Tomàs Font i Llovet, Antonio Galán i Galán, Francisco Velasco Caballero, Marcos Almeida Cerreda, Silvia Díez Sastre i Francisco Toscano Gil

En col·laboració amb: Miguel Aguiló Llobera i Carlos González Amate

Col·lecció Debats 5
Palma, desembre de 2021
184 pàgines / català-castellà
ISBN 978-84-18758-33-1

Versió en PDF