Seminari


La mediació: aspectes generals. Especial referència al procediment administratiu i a la jurisdicció contenciosa administrativa

L'Institut d'Estudis Autonòmics organitzà aquest seminari, a càrrec de la Sra. Catalina Llull Riera, procuradora i mediadora, i del Sr. Felio J. Bauzà Martorell, professor titular de dret administratiu de la Universitat de les Illes Balears.

Aquest seminari va tenir lloc a la sala d'actes de l'Arxiu del Regne de Mallorca el dia 24 de febrer de 2022 (de 12h a 14h).

Aquesta activitat estava adreçada preferentment als lletrats i als tècnics superiors de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Programa

foto 5.jpegfoto 1_2.jpeg

PDFPonència Catalina Llull