Col·lecció "L'Esperit de les lleis"


1_Ley CCII.bmp

 

 

 

 

Cuatro estudios sobre la Ley de Consejos Insulares
Autors: L. Parejo Alfonso, A. Blasco Esteve, Mª L. Torres Bonet i J. Mª Baño León

L'Esperit de les lleis 1
Palma, febrer de 2003
192 pàgines / castellà
ISBN 84-95360-73-X
2_Comentaris Llei patrimoni.bmp
 

Comentaris a la Llei del patrimoni històric de les Illes Balears
Autors: J. Masot Tejedor, B. Colom Pastor, P. Ollers Vives, F. Socías Fuster, F. Pons Cànovas, A. Navarro Sánchez, J. V. Fernández-Ventura, M. Barceló Llompart, A. Blasco Esteve, C. Fernández González, F. Segura Fuster, J. C. Carbonell Mateu i A. Llabrés Fuster

L'Esperit de les lleis 2
Palma, octubre de 2003
408 pàgines / català
ISBN 84-95360-98-5

3_Les claus politiques.bmp
 

Les claus polítiques del procés autonòmic balear
Autor: Bartomeu Colom Pastor

L'Esperit de les lleis 3
Palma, maig de 2004
264 pàgines / català
ISBN 84-95360-99-3

4_Sol rustic.bmp

Règim jurídic urbanístic del sòl rústic de les Illes Balears (volums I i II)
Autor: Jaume Munar Fullana

L'Esperit de les lleis 4
Palma, setembre de 2005
ISBN (I) 84-96242-58-7
376 pàgines / català
ISBN (II) 84-96242-59-5
424 pàgines / català
5_CES.bmp

El marc jurídic del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Autor: Pere Aguiló Crespí

L'Esperit de les lleis 5
Palma, novembre de 2005
232 pàgines / català
ISBN 84-96242-68-4

6_Parejas estables.bmp

Comentarios a la Ley de Parejas Estables de las Illes Balears
Coordinadora: Mª Pilar Ferrer Vanrell
Autors: Mª Pilar Ferrer Vanrell, Olga Cardona Guasch, Miquel Coca Payeras, Pedro A. Munar Bernat, Beatriz Verdera Izquierdo i Carmen Vila Ribas

L'Esperit de les lleis 6
Palma, abril de 2007
542 pàgines / castellà
ISBN 978-84-96664-08-1
7_Estatut dels regidors.bmp
 

L'estatut dels regidors a les Illes Balears
Edició preparada per Maria Torres Bonet

L'Esperit de les lleis 7
Palma, novembre de 2008
216 pàgines / català
ISBN 978-84-92562-13-8

8_Reforma_CE.bmp
 

Estudios sobre la reforma de la Constitución Española
Coordinador: Jaume Vernet i Llobet
Autors: Miguel Ángel Aparicio Pérez, Mercè Barceló i Serramalera, Joaquim Borrell Mestre, Miquel Caminal Badia, Pedro Cruz Villalón, Carmen Fernández González, Jordi Jaria i Manzano, Joan Oliver Araujo, Eva Pons i Parera, Josep Maria Quintana Petrus, Maria Torres Bonet i Jaume Vernet i Llobet

L'Esperit de les lleis 8
Palma, maig de 2010
320 pàgines / castellà
ISBN 978-84-92562-88-6