Cicle de Seminaris Repensant l'Administració pública


La contractació pública del futur (EN LÍNIA)

L’Institut d’Estudis Autonòmics organitzà aquest seminari web en col·laboració amb l’Escola Balear d’Administració Pública, i ha estat impartit per la senyora Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

El seminari web ha tingut lloc el dia 4 de desembre de 2020 entre les 11.30 h i les 13.30 h, i va estar adreçat preferentment, dins l’Administració autonòmica, a:

- persones titulars de les direccions generals i de les secretaries generals, i personal directiu o de gerència de les entitats integrants del sector públic instrumental

- tècnics superiors i mitjans les funcions del quals tinguin per objecte l’assessorament jurídic, la intervenció, la contractació pública o la gestió econòmica i patrimonial


Programa

Arxiu MultimediaVídeo de la ponència

PDFPresentació de Mercè Corretja