Jornada en línia


La reforma del procediment sancionador de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El dia 19 de març de 2021 va tenir lloc la Jornada tècnica en línia sobre La reforma del procediment sancionador de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Programa