Cicle de seminaris Repensant l'Administració pública


Aquest Cicle ha estat adreçat principalment a directors generals i secretaris generals de les diverses conselleries, com també a funcionaris de la nostra Administració que tenen responsabilitats en els àmbits de l’assessorament jurídic i de la gestió econòmica. La idea ha estat propiciar, entre les persones que poden impulsar canvis, l’estudi i el debat de qüestions relacionades amb la reforma administrativa i la millora dels serveis públics.

PROGRAMA GENERAL

6 de febrer

La Administración pública del siglo XXI, a cura del senyor Luciano Parejo Alfonso, catedràtic emèrit de dret administratiu de la Universidad Carlos III de Madrid. 

1 d'octubre

Eficàcia i eficiència en la gestió pública, a cura del senyor Joan Rosselló Villalonga, síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

22 d'octubre

Les noves formes de selecció dels empleats públics, a cura de la senyora Lourdes Aguiló Bennàssar, directora de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

12 de novembre

La protecció de dades a les administracions públiques, a cura de la senyora Pilar Cabotá Sainz, cap de servei de l’Assessoria Jurídica de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

4 de desembre

La contractació pública del futur, a cura de la senyora Mercè Corretja i Torrens, directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. (EN LÍNIA)


Les sessions varen tenir lloc aproximadament des de les 11.30 h i fins a les 13.30 h.