Jornada


Jornades sobre el Projecte de llei de consells insulars

L’IEA va organitzar aquestes jornades, que varen tenir lloc els dies 30 de setembre i 1 d’octubre de 2021 a l’auditori del ParcBit (Centre Empresarial Son Espanyol, C/ Laura Bassi, de Palma).

Les ponències, a cura de professors universitaris, afrontaren la nova regulació legal que es preveu per a aquestes institucions que actualment està en procés d’elaboració i tramitació, i que segur que té un indubtable interès per a una bona part dels tècnics jurídics de la nostra Administració i de les corporacions insulars.

Els experts convidats procedeixen de diverses universitats espanyoles i són vertaders especialistes en matèria d’administracions territorials. Aquesta circumstància va proporcionar una nova mirada sobre la matèria estudiada, més distant i no contaminada per debats precedents. Aquest nou punt de vista, objectiu i rigorós, és el que l’IEA ha volgut posar sobre la taula, ara que la proposta normativa aviat entrarà en el Parlament per a la seva tramitació, moment en què caldrà ser conscients de les virtuts i els defectes del text normatiu.

L’assistència a aquestes Jornades va ser presencial i per via telemàtica. 

Per sol·licitar certificats d'assistència presencial i de participació telemàtica s'ha d'enviar un correu a iea@caib.es.

Programa

Documentació d'interès de les Jornades:

PDFProjecte de llei de consells insulars aprovat 20-9-2021

PDFQuadre comparatiu del Projecte de llei de consells insulars i de la Llei 8/2000

 

Jornada de dia 30 de setembre                   Jornada de dia 1 d'octubre

Ponències:

PDFOrganización de los consejos insulares_Francisco Velasco

PDFRégimen jurídico y funcionamiento de los consejos insulares_Silvia Díez

PDFLa regulación de la potestad reglamentaria insular_Francisco Toscano

Fotos de les Jornades