Jornada


La nova Llei de consells insulars (Mallorca)

El Consell Insular de Mallorca, la Fundación Democracia y Gobierno Local i l’Institut d’Estudis Autonòmics varen organitzar aquestes jornades que varen tenir lloc a l’auditori del ParcBit, en sessions presencials i en línia, els dies 30 i 31 de març, en horari de 9.15 h a 14 h.

Entre altres qüestions, es varen tractar les relatives als grans eixos de la Llei 4/2022, de 28 de juny; a l’organització, el funcionament i les competències dels consells insulars; al règim jurídic aplicable a les activitats de foment, contractació i gestió patrimonial; a la gestió pressupostària, i als reglaments executius.

Varen Intervenir com a ponents catedràtics de dret administratiu, lletrats de les administracions públiques i experts en les diverses matèries a examinar en les jornades.

Programa

Dia 30

foto_1_dia_30.jpg foto_2_dia_30.jpg foto_3_dia_30.jpg

Ponència Antoni Benlloch

Ponència Paula Baltasar

Dia 31

foto_1_dia_31.jpg foto_2_dia_31.jpg foto_3_dia_31.jpg

Ponència Elena Montejo