Col·laboracions editorials


administracio institucional.jpg

 

 

 

 

Administració institucional. Consideracions generals i règim dels ens de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Autors: Joana M. Socias Camacho i Bartomeu Trias Prats

València, 2008
Editada per Tirant lo Blanch en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics
Tirant monografías, 554
192 pàgines / català
ISBN 978-84-9876-126-9

Edició exhaurida

reforma y armonizacion.jpg
  Reforma y armonización de la fiscalidad de los grupos societarios europeos
Autor: Juan Franch Fluxà

Barcelona, 2009
Editada per J. M. Bosch Editor en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics
Colección de fiscalidad
490 pàgines / castellà
ISBN 978-84-7698-888-6

Edició exhaurida

el notariado en el reino de mallorca_peq.bmp
El notariado en el Reino de Mallorca (Siglos XIII-XVIII)
Autor: Antonio Planas Rosselló

Palma, juny de 2006
Editada per Lleonard Muntaner, Editor en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics
Col·lecció Rafaubetx, 29
264 pàgines / castellà
ISBN-13: 978-84-96242-96-8

Edició exhaurida 

 

dret viscut_peq.jpg

El dret viscut. 50 anys de la Compilació del Dret civil de les Illes Balears (1961-2011)
Coordinadors: Lluís J. Segura Ginard, María Pilar Ferrer i Miquel Masot 

Palma, abril de 2011
Editada per Lleonard Muntaner, Editor en col·laboració amb l'Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares i la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia
Col·lecció L'Arjau, 24
384 pàgines / català
ISBN 978-84-15076-40-7
derecho autonomico balear.jpg Derecho autonómico y religión. El caso balear
Autora: Catalina Pons-Estel Tugores

Pamplona, 2010
Editada per Thomson Reuters en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics
Colección Monografías
320 pàgines / castellà
ISBN 978-84-470-3434-5

Edició exhaurida

la cesion de los impuestos.jpg

La cesión de impuestos estatales a las comunidades autónomas
Autora: Marta Villarín Lagos

Valladolid, novembre de 2000
Editada per Lex Nova en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics
Colección Derecho Público y Económico
290 pàgines / castellà
ISBN 84-8406-250-3

Edició exhaurida

llengua dret i autonomia.jpg

Llengua, dret i autonomia
Autor: Bartomeu Colom Pastor

Palma, abril de 2011
Editada per Lleonard Muntaner, Editor i l'Obra Cultural Balear en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics
Col·lecció Terra d'Argensa, 2
392 pàgines / català
ISBN 978-84-15076-39-1

modificaciones presupuestarias.jpg

Las modificaciones presupuestarias. Un análisis en el ordenamiento financiero del Estado y en el de las comunidades autónomas
Autora: Apolonia Andreu Mestre

Valladolid, març de 2005
Editada per Lex Nova en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics
Colección Derecho Público y Económico
416 pàginas / castellà
ISBN 84-8406-621-5

Edició exhaurida

la tentacion de la ignorancia.jpg

La tentación de la ignorancia. Una reflexión filosófica-jurídica
Autor: Sebastián Urbina Tortella

Palma, maig de 2007
Editada per Lleonard Muntaner, Editor en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics
Col·lecció Torre de l'amor, 5
264 pàgines / castellà
ISBN 978-84-96664-53-1

Edició exhaurida

veinticinco años de autonomia balear.jpg Veinticinco años de autonomía balear. Estudios jurídicos sobre el autogobierno (1977-2000)
Autor: Bartomeu Colom Pastor

Barcelona, 2001
Editada per Marcial Pons, la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Autonòmics
Monografías jurídicas
376 pàgines / castellà
ISBN 84-7248-886-1

la libertad religiosa peq.jpg La libertad religiosa en España y la Comunidad Judía Balear
Coordinadora: Catalina Pons-Estel Tugores
Madrid, 2013
Editada per Delta Publicaciones en col·laboració amb l'Instituto Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado, el Consell de Mallorca i l'Institut d'Estudis Autonòmics
215 pàgines / castellà
ISBN 978-84-15581-33-8
voto baleares_peq.jpg El complejo comportamiento del voto en Baleares. Volumen I: Eleccciones Generales, 1977-2011
Autors: Gonzalo Adán Micó i Miquel Payeras Femenías

Palma, maig de 2013
Editada per Lleonard Muntaner, Editor en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics
Col·lecció Torre de l'amor, 7
261 pàgines / castellà
ISBN: 978-84-15592-45-7

El_complejo_comportamiento_del_voto_en_Baleares_II.jpg El complejo comportamiento del voto en Baleares. Volumen II: Partidos, Prensa y Campañas. Las Elecciones Autonómicas (1983-2011)
Autors: Gonzalo Adán Micó i Miquel Payeras Femenías

Palma, abril de 2015
Editada per Lleonard Muntaner, Editor en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics
Col·lecció Torre de l'amor, 11
374 pàgines / castellà
ISBN: 978-84-16116-56-0

ley de capitalidad.jpg

Una década con la Ley de Capitalidad de Palma (Mallorca)
Direcció: Juan Alemany Garcías
Autors: Juan Alemany Garcías, Jaime Barceló Llompart, Felio J. Bauzá Martorell, Avelino Blasco Esteve, Gabriel Buades Feliu, Josep Lluís Cortés Fleixa, Agustín Estela Ripoll, Josep Ramon Fuentes i Gasó i José María Souviron Morenilla

Palma, novembre de 2016
264 pàgines / castellà
ISBN 978-84-16554-43-X
Llibre CES.jpg

Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. Segon mandat 2006-2012

Palma, maig de 2018
Editada pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics
1496 pàgines / català
ISBN: 978-84-09-00259-7

Versió en PDF

Edició exhaurida

el parlamentarisme en perspectiva.bmp

El parlamentarisme en perspectiva històrica, vol. I i II
Edició a cura de: Sebastià Serra Busquets i Elisabeth Ripoll Gil
Editada pel Parlament de les Illes Balears en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics

Palma, març de 2019
1326 pàgines / diversos idiomes
ISBN 978-84-09-10652-3
ISBN 978-84-09-11161-9 (Vol. I-PDF)
ISBN 978-84-09-11162-6 (Vol. II-PDF)

Edició exhaurida

economia de plataformas.png

Economía de plataformas: retos y normativa
Direcció: Juan Franch Fluxà
Editada per Atelier en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics

Barcelona, 2020
Col·lecció: Derecho mercantil
278 pàgines / castellà
ISBN: 978-84-18244-33-9

Edició exhaurida

El nuevo modelo de casacion_peq.png

El nuevo modelo de la casación contencioso-administrativa autonómica
Autor: Bartomeu Trias Prats
Editada per Iustel en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics

Madrid, juliol de 2021
Col·lecció: Monografías
274 pàgines / castellà
ISBN 978-84-9890-414-7

Secretarios-interventores.jpg

Secretarios, interventores y tesoreros de la administración local (1812-2013) (Especial referencia a las Illes Balears)

Autor: Nicolau Conti Fuster
Editada per Lleonard Muntaner, Editor en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics

Palma, març de 2022
Col·lecció: Responsa 5
256 pàgines / castellà
ISBN 978-84-18758-44-7

Mediacion_y_arbitraje_en_la_AP_peq.png

Mediación y arbitraje en la Administración Pública
Direcció: Felio José Bauzá Martorell
Autors: DD.AA.
Editada per Wolkers Kluver Legal & Regulatory España en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Autonòmics.

Madrid, juny de 2022
619 pàgines / castellà
ISBN 978-84-9090-609-5

Edició exhaurida

Guia_bones_practiques.png

Guia de bones pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials. Edició bilingüe 

Coeditada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Autonòmics

Palma, maig de 2022
68 pàgines / català i castellà
Versió en PDF

Edició exhaurida

autonomia,costas_y_litoral_peq.png

Autonomía, costas y litoral
Coordinació: Joan Manuel Trayter
Autors: DD.AA.
Coeditada per l'Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Autonòmics.

Barcelona i Palma, 2023
265 pàgines / castellà
ISBN 978-84-19695-19-2

Versió en PDF