Seminari


Una llei pels drets de les persones sense llar

Aquest seminari va ser impartit per Antoni Milian i Massana, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, i va tenir lloc el divendres 7 d'octubre de 2022 de 12 a 14 hores a la sala d'actes de l'Arxiu del Regne de Mallorca a Palma.

El ponent dedicà la seva exposició a un tema que no és nou, però que fins ara no havia merescut l’atenció que li està dispensant actualment un parlament autonòmic: la problemàtica jurídica de les persones sense llar. A la Cambra catalana s’està tramitant actualment la «Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme», en l’elaboració de la qual hi ha intervingut activament el Dr. Antoni Milian. Arran d’aquesta iniciativa, en aquest seminari es va pretendre abordar, entre d’altres, qüestions relatives a les garanties i l’efectivitat de determinats drets que es reconeixen a aquestes persones (accés als serveis socials, dret a un espai residencial digne, etc.), com també aspectes vinculats a l’acció dels diversos poders públics en aquest àmbit.

Programa

Proposició de llei_BOPC 11 d'abril de 2022

Ponència Antoni Milian

foto_1.jpgfoto_2.jpg