Jornada en línia


Successions, estrangers residents i dret civil aplicable

El Consell Assessor de Dret Civil i l’IEA, que han organitzat aquesta activitat en col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears, han pretès oferir als professionals del dret i de l’Administració pública, com també als estudiosos del dret civil balear, una anàlisi d’alguns dels problemes actuals que suscita l’aplicació de la legislació de successions als ciutadans estrangers que resideixen a la nostra comunitat autònoma.

L’activitat s'ha dut a terme de manera telemàtica el dia 19 de novembre de 2020, de 16.30 h a 19.30 h.

Programa