Torna

Llengua catalana EBAP

Tallers d'expressió oral 2024

(Exclusius per als alumnes dels cursos de llengua catalana 2023-2024)

L’EBAP ofereix tallers d’expressió oral dels nivells B2, C1 i C2, de 10 hores de durada (en sessions presencials de dues hores), per als alumnes dels cursos de llengua catalana 2023-2024, segons el que estableix l’Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública de 15 de maig de 2023 pel qual s’aproven l’oferta de cursos i les bases que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2023 (BOIB núm. 69, de 25 de maig).

Són aplicables als tallers les bases per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l'EBAP de 2023 (annex 2 de l'Acord esmentat); en especial, la base 3.

 

Destinataris

Són destinataris exclusius dels tallers d'expressió oral els alumnes admesos als cursos de coneixements generals de llengua catalana de l'EBAP, de qualsevol modalitat, corresponents a la convocatòria de 2023.

Assistència i renúncies

L'assistència a la primera sessió dels tallers és obligatòria. En cas contrari, es donarà de baixa la persona admesa, sempre que no justifiqui l'absència per escrit i documentalment.

Per renunciar als tallers s'ha de comunicar per escrit a l'EBAP, com a mínim, tres dies abans de l'inici de l'activitat docent.

Tant les justificacions de les absències com la comunicació de les renúncies s'han d'enviar a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es.

Oferta de tallers

L'oferta de tallers d'expressió oral de 2024 és la següent:

MALLORCA

Taller presencial d'expressió oral per al nivell B2 i C1

Codi

Dates i horari

Lloc d'impartició
CA0041-48

Dies 16 i 23 de febrer, i 8,15 i 22 de març, de les 15.30 h a les 17.30 h

EBAP (c/ del Gremi de Corredors, 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, Palma) - Aula 2

Tallers presencials d'expressió oral per als nivells C1 - C2

Codi

Dates i horari

Lloc d'impartició
CA0042-49

Dies 16 i 23 de febrer, i 8, 15 i 22 de març, de les 15.15 h a les 17.15 h

EBAP (c/ del Gremi de Corredors, 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, Palma) - Aula 13
CA0042-50 Dies 16 i 23 de febrer, i 8, 15 i 22 de març, de les 16.30 h a les 18.30 h

EBAP (c/ del Gremi de Corredors, 10, 3r, polígon de Son Rossinyol, Palma) - Aula 15

MENORCA

Taller d'expressió oral per a tots els nivells
Codi

Dates i horari

Lloc d'impartició
CA0045-54 Dies 21 i 28 de febrer, i 6, 13 i 20 de març, de les 16.30 h a les 18.30 h

IES Joan Ramis i Ramis
(av. de Vives Lull, 15, Maó)

 

EIVISSA

Taller d'expressió oral per a tots els nivells

Codi Dates i horari

Lloc d'impartició

CA0045-55 Dies 15 i 22 de febrer, i 7, 14 i 21 de març, de les 16.00 h a les 18.00 h

EBAP (ctra. d’Eivissa a Sant Antoni, km 2,7, sa Coma) - CANCEL·LAT